معنی و ترجمه کلمه fraunhofer spectrum به فارسی fraunhofer spectrum یعنی چه

fraunhofer spectrum


علوم هوايى : طيف فرانهوفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها