معنی و ترجمه کلمه frequency departure به فارسی frequency departure یعنی چه

frequency departure


مسير فرکانس
علوم مهندسى : انحراف فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها