معنی و ترجمه کلمه front به فارسی front یعنی چه

front


نماى جلو،سمت دشمن ،خط اول ميدان رزم پيشانى ،جبهه هوا،فرمان سر روبرو جلو،صف پيش ،نما،طرز برخورد،جلودار،منادى ،جبهه جنگ ،بطرف جلو،روکردن به ،مواجه شده با،روبروى هم قرار دادن ،مقدمه نوشتن بر،درصف جلو قرارگرفتن
علوم مهندسى : نماى ساختمان معمارى : جبهه
قانون ـ فقه : در قبال
زيست شناسى : جبهه
ورزش : بازى در سانتر
علوم هوايى : جبهه
علوم نظامى : به جلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها