معنی و ترجمه کلمه functional units of a computer به فارسی functional units of a computer یعنی چه

functional units of a computer


کامپيوتر : واحدهاى عملياتى يک کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها