معنی و ترجمه کلمه furnace gas به فارسی furnace gas یعنی چه

furnace gas


علوم مهندسى : گاز کوره


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها