معنی و ترجمه کلمه furniture به فارسی furniture یعنی چه

furniture


اثاثه ،اثاث خانه ،سامان ،اسباب ،وسايل ،مبل
علوم مهندسى : ابزار اهنى
معمارى : مبل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها