معنی و ترجمه کلمه future perfect به فارسی future perfect یعنی چه

future perfect


(د ).شامل زمان اينده نقلى که در انگليس بصورت will have و shall have ساخته ميشودونشانه خاتمه عمل در زمان اينده ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها