معنی و ترجمه کلمه gambir به فارسی gambir یعنی چه

gambir


( )gambier(گ.ش ).روناسيان ،درخت کاد هندى ،درخت کاد اصفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها