معنی و ترجمه کلمه game playing به فارسی game playing یعنی چه

game playing


کامپيوتر : computerized game playing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها