معنی و ترجمه کلمه gas light به فارسی gas light یعنی چه

gas light


نور يا روشنايى گازى
علوم مهندسى : چراغ گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها