معنی و ترجمه کلمه gas measuring tube به فارسی gas measuring tube یعنی چه

gas measuring tube


شيمى : لوله گاز سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها