معنی و ترجمه کلمه gas operated به فارسی gas operated یعنی چه

gas operated


کار با فشار گاز باروت
علوم نظامى : عمل با فشار گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها