معنی و ترجمه کلمه gassy به فارسی gassy یعنی چه

gassy


گاز دار،پر باد و بروت ،پرهارت و هورت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها