معنی و ترجمه کلمه gastrogenous به فارسی gastrogenous یعنی چه

gastrogenous


)gastrogenic(داراى منشاء معدى ،معدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها