معنی و ترجمه کلمه gemmiparous به فارسی gemmiparous یعنی چه

gemmiparous


جوانه اور،دکمه اور،جوانه دار،غنچه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها