معنی و ترجمه کلمه genealogy به فارسی genealogy یعنی چه

genealogy


نسبنامه ،شجره النسب ،شجره نامه ،نسب ،سلسله ،دودمان
قانون ـ فقه : شجره نسب
روانشناسى : تبارشناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها