معنی و ترجمه کلمه generation of oscillations به فارسی generation of oscillations یعنی چه

generation of oscillations


علوم مهندسى : توليد نوسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها