معنی و ترجمه کلمه gentlemen of the robe به فارسی gentlemen of the robe یعنی چه

gentlemen of the robe


مردمان قضائى ،حقوق دانها،وکلاه وداوران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها