معنی و ترجمه کلمه geostrategy به فارسی geostrategy یعنی چه

geostrategy


شاخه اى از فيزيک سياسى که در باره علم لشکر کشى بحس ميکند،زمين شناسى ،لشکر کشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها