معنی و ترجمه کلمه gimbal ring به فارسی gimbal ring یعنی چه

gimbal ring


اسبابى که براى تراز نگاهداشتن قطب نما و چيزهاى ديگر در دريا بکار ميرود،)gimbals(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها