معنی و ترجمه کلمه girdle به فارسی girdle یعنی چه

girdle


کمربند،کمر،کرست ،احاطه کردن ،حلقه اى بريدن
عمران : احاطه کردن
ورزش : شکم بند اسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها