معنی و ترجمه کلمه gisarme به فارسی gisarme یعنی چه

gisarme


نوعى تبر جنگى ،تبر زين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها