معنی و ترجمه کلمه give (away) weight به فارسی give (away) weight یعنی چه

give (away) weight


ورزش : حمل کردن وزن بيشتر از طرف اسب براى ايجاد تعادل در مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها