معنی و ترجمه کلمه give back به فارسی give back یعنی چه

give back


پس دادن ،مسترد کردن
علوم مهندسى : پس دادن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها