معنی و ترجمه کلمه glimpse به فارسی glimpse یعنی چه

glimpse


نگاه کم ،نگاه انى ،نظر اجمالى ،نگاه سريع ،اجمالا ديدن ،بيک نظر ديدن ،اتفاقا ديدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها