معنی و ترجمه کلمه glitch به فارسی glitch یعنی چه

glitch


يک اشتباه کوچک که باعث ايجاد اشتباه در انتقال اطلاعات مى شود،خرابى تصادفى يا موقتى در سخت افزار گير در برنامه
کامپيوتر : يک اشکال کوچک که خصوصا "به وسيله موج ولتاژ يا اختلال الکتريکى که باعث خطايى در ارسال داده مى شود ايجاد مى گردد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها