معنی و ترجمه کلمه glove-stretcher به فارسی glove-stretcher یعنی چه

glove-stretcher


اسباب گشادکردن پنجه هاى دستکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها