معنی و ترجمه کلمه glume به فارسی glume یعنی چه

glume


(گ.ش ).پوست ،غلاف ،پوشينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها