معنی و ترجمه کلمه gnat-snapper به فارسی gnat-snapper یعنی چه

gnat-snapper


مرغ مگس خور،مرغ پشه خور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها