معنی و ترجمه کلمه go devil به فارسی go devil یعنی چه

go devil


اژدر کوچک ،مين يا نارنجک کوچک ،ارابه دستى ،لوله پاک کن مخصوص تميز کردن لوله نفت ،(امر).ماشين بذرپاش دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها