معنی و ترجمه کلمه gone به فارسی gone یعنی چه

gone


(اسم مفعول فعل)go


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها