معنی و ترجمه کلمه good-humoured به فارسی good-humoured یعنی چه

good-humoured


خوش خلق ،متضمن خوش خلقى ،خوشخو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها