معنی و ترجمه کلمه gorgonize به فارسی gorgonize یعنی چه

gorgonize


petrify(، )stupefyتبديل بسنگ کردن ،خيره نگاه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها