معنی و ترجمه کلمه government transfer payments به فارسی government transfer payments یعنی چه

government transfer payments


بازرگانى : پرداختهاى انتقالى دولت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها