معنی و ترجمه کلمه gownsman به فارسی gownsman یعنی چه

gownsman


رداپوش ،جبه پوش( يعنى دادرس يا وکيل يا روحانى يا عضو دانشگاه و مانند انها)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها