معنی و ترجمه کلمه grandeur به فارسی grandeur یعنی چه

grandeur


بزرگى ،عظمت ،شکوه ،شان ،ابهت ،فرهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها