معنی و ترجمه کلمه grandsire به فارسی grandsire یعنی چه

grandsire


)grandsir(پدر بزرگ ،جد،پير مرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها