معنی و ترجمه کلمه granulation tissue به فارسی granulation tissue یعنی چه

granulation tissue


گوشت نو( در زخم)،نسج التيامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها