معنی و ترجمه کلمه gratification به فارسی gratification یعنی چه

gratification


خشنودى ،لذت ،سر بلندى
روانشناسى : کامرواسازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها