معنی و ترجمه کلمه gravity waves به فارسی gravity waves یعنی چه

gravity waves


علوم نظامى : امواج ثقلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها