معنی و ترجمه کلمه green bice به فارسی green bice یعنی چه

green bice


رنگ سبزى که از لاجوردو زرنيخ زرد درست شده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها