معنی و ترجمه کلمه green old wound به فارسی green old wound یعنی چه

green old wound


زخمى که گوشت نوبالانياورده باشد،زخم تازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها