معنی و ترجمه کلمه grey propaganda به فارسی grey propaganda یعنی چه

grey propaganda


تبليغات خاکسترى
علوم نظامى : تبليغات منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها