معنی و ترجمه کلمه gribble به فارسی gribble یعنی چه

gribble


(ج.ش ).موريانه دريايى ،(گ.ش ).درخت الوچه جنگلى)blackthorn(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها