معنی و ترجمه کلمه grid potential به فارسی grid potential یعنی چه

grid potential


پتانسيل شبکه
علوم مهندسى : ولتاژ باياس شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها