معنی و ترجمه کلمه grinding stone به فارسی grinding stone یعنی چه

grinding stone


سنگ سمباده
معمارى : سنگ سائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها