معنی و ترجمه کلمه gross tonnage به فارسی gross tonnage یعنی چه

gross tonnage


بازرگانى : ظرفيت ناخالص به تن
علوم دريايى : گنجايش حجمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها