معنی و ترجمه کلمه ground basic slag به فارسی ground basic slag یعنی چه

ground basic slag


ارد توماس
علوم مهندسى : سرباره توماس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها