معنی و ترجمه کلمه ground position به فارسی ground position یعنی چه

ground position


در خاک نشستن( کشتى)،ايستگاه زمينى
ورزش : در خاک نشستن
علوم هوايى : موقعيت زمينى
علوم نظامى : نقطه تصوير زمينى هواپيماى در حال عکاسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها