معنی و ترجمه کلمه groundhog day به فارسی groundhog day یعنی چه

groundhog day


روز دوم فوريه که بعقيده عوام اگرافتابى باشد نشانه انستکه اززمستان شش هفته مانده است و اگر ابرى باشد نشانه اوايل بهار است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها